Om Annika Rosenqvist Brage

Jag är legitimerad psykolog utbildad i psykodynamisk inriktning (PDT) och vidareutbildad i kognitiv beteendeinriktad terapi (KBT). Jag har specialistexamen från Psykologförbundets specialistutbildning med inriktning psykologisk behandling/psykoterapi och är legitimerad psykoterapeut utbildad vid Svenska Institutet för Kognitiv Psykoterapi. Vidare är jag certifierad schematerapeut av International Society of Schema Therapy ISST, har utbildning i dialektisk beteendeterapi (DBT) som är en behandling vid emotionell instabilitet och svårigheter att reglera känslor, och har grundläggande utbildning som mindfulnessinstruktör. 

Jag har över 20 års yrkeserfarenhet som psykolog, inledningsvis arbete med barn och familjer vid familjerådgivning och sedan 2003 inom specialistpsykiatrin. De senaste åren har jag varit verksam inom första linjens psykiatri i primärvården.  

Som terapeut är jag aktiv och engagerad och lägger stor vikt vid emotionell närvaro. Jag erbjuder KBT där fokus ligger på att behandla aktuella symptom och svårigheter och på kognitiva och beteendeinriktade tekniker. Men ofta handlar terapiarbetet om att hitta grundorsaken till symptom med fokus på känslor och känslomässiga behov samt eventuella destruktiva mönster i förhållningssätt och beteenden för att skapa långsiktig förändring.  Då passar PDT eller Schematerapi som behandling.  

Titlar

Utbildning

Rulla till toppen